ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Be a Santa»
1. H εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΠΛΑΪ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας (Πάροδος Βρυσακίων αρ. 30, Τ.Κ. 26334) , με ΑΦΜ 800563867 (ΔΟY Γ’ ΠΑΤΡΩΝ), η οποία έχει αναπτύξει σύστημα δικαιόχρησης καταστημάτων-καφεκοπτείων υπό το σήμα «COFFEE ISLAND» (εφεξής καλούμενη «COFFEE ISLAND» ή και Διοργανώτρια εταιρεία), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του microsite https://beasanta.coffeeisland.gr/ την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “ Be a Santa”.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρίας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας και οι baristi των καταστημάτων.

4. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται για έντεκα (11) ημέρες και συγκεκριμένα από την 21η Δεκεμβρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 .

5. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα πρέπει να επισκεφθεί ένα οποιοδήποτε κατάστημα Coffeeisland, απ΄ όπου προαιρετικά με την αγορά ενός προϊόντος θα παραλαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό που θα βρίσκεται, είτε με αυτοκόλλητο πάνω στο προϊόν, είτε στο έντυπο οδηγιών.

Στη συνέχεια και υποχρεωτικά εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού θα εισέρχεται στο microsite της ενέργειας (https://beasanta.coffeeisland.gr/), όπου με την εισαγωγή του μοναδικού ως άνω κωδικού αυτό θα «ξεκλειδώνει» επιτρέποντας στο χρήστη να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κινητό, email, κατάστημα επιλογής για την παραλαβή του δώρου), καθώς και να επιλέξει τη φράση «συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής» η οποία θα συνιστά έναν υπερσύνδεσμο (link) που θα οδηγεί τον χρήστη στους παρόντες όρους συμμετοχής και την φράση επιθυμώ να λαμβάνω τα newsletters της Coffee Island εφόσον το επιθυμεί. Κατόπιν ο χρήστης-συμμετέχων θα δηλώνει το πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει δώρο αναφέροντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και e-mail) και αυτομάτως: α) Θα μεταφέρεται σε σελίδα όπου θα τον ενημερώνει ότι ο παραλήπτης θα πρέπει να αποδεχτεί το δώρο του για να συμμετέχει στην κλήρωση, και ότι ο ίδιος (αποστολέας) θα συμμετέχει στην κλήρωση ανεξαρτήτως της αποδοχής του παραλήπτη και β) Θα αποστέλλεται e-mail στο ως άνω πρόσωπο-παραλήπτη, με το οποίο θα ερωτάται περί της αποδοχής ή μη της συμμετοχής του στην κλήρωση και θα λαμβάνει πληροφορίες και link που πρέπει να εισέλθει για να αποδεχτεί τη πρόσκληση, όπου επιπλέον θα αναφέρονται και τα στοιχεία του αποστολέα. Εν συνεχεία ο παραλήπτης ακολουθώντας το ανωτέρω link θα μεταφέρεται σε σελίδα που θα συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, το κινητό και το κατάστημα της επιλογής του για να παραλάβει το δώρο του εφόσον κερδίσει και θα αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, θα μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει newsletter από την Coffee Island. Εφόσον ο παραλήπτης αποδεχτεί το δώρο του o αποστολέας λαμβάνει e-mail που τον ενημερώνει για την αποδοχή. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά, ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά και να προτείνει μόνο ένα πρόσωπο για αποστολή δώρου.

7. Όλοι οι κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετέχοντες, θα μπαίνουν σε ηλεκτρονική κλήρωση και σε δύο ξεχωριστές λίστες, μία λίστα για όσους αποστέλλουν τη σχετική πρόσκληση δώρου και μία λίστα για όσους αποδέχονται τη σχετική πρόσκληση και συνολικά δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) τυχεροί συμμετέχοντες, ήτοι 1008 συμμετέχοντες-αποστολείς των προσκλήσεων και 1009 συμμετέχοντες-παραλήπτες που αποδέχθηκαν τη σχετική πρόσκληση, θα κερδίσουν τα κάτωθι δώρα:

α) Μία καφετιέρα V60, ένα κουτί Cascara, 100gr Specialty καφέ Ethiopia Kochere, 100gr Specialty καφέ Nicaragua Dipilto και 100gr deCO2ffεε φίλτρου και μία ευχετήρια κάρτα.

8. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1.1.2017 και ώρα 00:01 μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος που θα «τρέξει» την ως άνω προγραμματισμένη ώρα και θα κληρώσει τα δώρα στους τυχερούς νικητές. Συγκεκριμένα η ανάθεση θα γίνει με τυχαίο τρόπο, καθόσον το εν λόγω πρόγραμμα αριθμώντας τους συμμετέχοντες θα επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό από το 1 έως και τον αριθμό των συμμετεχόντων και εφόσον ο επιλεχθείς δεν έχει πάρει ήδη δώρο θα τον καταχωρεί σαν νικητή. Αν ο επιλεχθείς έχει πάρει ήδη δώρο το αυτοματοποιημένο σύστημα θα λαμβάνει νέο τυχαίο αριθμό μέχρι ο νέος επιλεχθείς να μην έχει κερδίσει ήδη δώρο. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να αποδοθούν και τα 2017 δώρα.

9. Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω αυτοματοποιημένη κλήρωση θα εκκινήσει μια δεύτερη αυτοματοποιημένη διεργασία που θα ξεκινήσει την αποστολή των e-mails στους χρήστες που έχουν αναδειχθεί σαν νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που αυτοί δήλωσαν στη φόρμα εισαγωγής στοιχείων της προωθητικής ενέργειας.

10. Τα δώρα θα παραδοθούν στα επιλεγόμενα από τους νικητές καταστήματα έως τα τέλη Ιανουαρίου 2017. Οι νικητές από την ημερομηνία που θα ενημερωθούν πως το δώρο τους βρίσκεται στο κατάστημα της επιλογής τους θα έχουν 30 ημέρες χρονικό περιθώριο, ώστε να το παραλάβουν. Μετά το πέρας των 30 ημερών το δώρο θα επιστρέφεται από τα καταστήματα στη Διοργανώτρια και δεν θα μπορεί πλέον να αναζητηθεί. Απαραίτητη για την παράδοση του δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου.

11. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

12. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της εν λόγω ενέργειας, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, το κάθε δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.

13. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την σελίδα https://beasanta.coffeeisland.gr/.

14. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής στο microsite https://beasanta.coffeeisland.gr/. και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο microsite με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

15. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του Διαγωνισμού η Coffee Island συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα του και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), εκτός και αν αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Coffee Island θα χρησιμοποιήσει μόνο το email των συμμετεχόντων για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη Coffee Island (Πάροδος Βρυσακίων αρ. 30 , Τ.Κ. 26334, Πάτρα και στο τηλέφωνο 2610643679) και να ασκήσει τα δικαιώματά της ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

17. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα (https://beasanta.coffeeisland.gr/. ). Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

18. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των εταιρειών, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

19. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα σε οποιοδήποτε Δώρο.

20. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

© 2016 Coffee Island Με επιφυλαξη παντος δικαιωματος.